TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00014

sztp.jpg

A kedvezményezett neve: Bodrog Község Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Bodrogon
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00014
A szerződött támogatás összege: 63 699 546,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projektet Bodrog Község Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumiformában valósítja meg. A fejlesztés a 7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 83. (105/4 hrsz) szám alattiönkormányzati épület energiahatékonyság-központú fejlesztésére irányul. A fejlesztéssel érintett épület korábban általános iskola volt udvarral, majd a későbbiekben a Startmunkaprogram keretében kialakított kertészet központjaként funkcionált. Jelenleg a földszinti részfelét klubhelyiségként használja a helyi baptista gyülekezet, a földszint másik felén boltotüzemeltetnek, az emeleten két szolgálati lakás kialakítása zajlik Magyar Falu program keretében. Aszolgálati lakások kialakítása kizárólag az épület belső szerkezetét érinti. A fejlesztés teljes mértékben lehatárolható jelen energetikai korszerűsítéstől. Az épület földszintjén a projekt zárására a boltüzemeltetése megszűnik, a földszinti rész teljes egészében klubok, foglalkoztatók funkcióval fogműködni a település lakossága számára. Bodrog Község Önkormányzata az épület energiahatékonysági-központú fejlesztését valósítja megjelen projekt keretében: A külső határoló szerkezetek energetikai fejlesztése körében az épület külsőfalai, és lábazata hőszigetelést kapnak (külső falak 15 cm-, lábazat 12 cm). Az összes nyílászárócserélve lesz korszerűre, ez alól kivételt képez néhány újonnan beépített tetőablak. A fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése során az épület régi gázkazánja helyett korszerű kondenzációs gázkazán kerül beépítésre. A hőleadók termosztatikus szelepeketkapnak. Fotovillamos (HMKE) rendszer kerül kialakításra, amely során az épületre 7,5 kW inverter teljesítményű napelem kerül. A projektben projektarányos akadálymentesítés történik (az épületbejáratánál rámpa elhelyezése, új megfelelő szélességű bejárati ajtó elhelyezése). A fejlesztés Bodrog Község teljes – 388 fős – lakosságát szolgálja majd a jövőben.