TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SO1-2022-00004

sztp.jpg

 A kedvezményezett neve: Barcs Város Önkormányzata
A fejlesztés tárgya, célja: Óvodafejlesztés Barcson
A szerződött támogatás összege: 389 073 400,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Hársfa utcai székhelyóvodája és Széchenyi közi Tagóvodája kerül felújításra/korszerűsítésre azzal a céllal, hogy a településen, a 3 éven felüli gyermekek számára elérhetővé váljon a napközbeni elhelyezést és magas minőségi szolgáltatást biztosító, színvonalas infrastrukturális adottságokkal bíró intézmény és annak szolgáltatásai.

A projekt keretében az óvodai szolgáltatás színvonalának fejlesztése valósul meg, új férőhelyek nem kerülnek kialakításra.

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Hársfa utcai székhelyóvoda (7570 Barcs, Hársfa utca 21., 915 hrsz.) fejújítása során az alábbi fejlesztések
valósulnak meg. A fejlesztésben a tetőszerkezet megújítása és a belső terek festése tervezett. A lapostető könnyűszerkezetes nyeregtetőre való cseréjét kívánjuk megvalósítani. A tervezett tető, a jelenleg fedetlen déli teraszokat is lefedi majd, így biztosítva árnyékolást és eső elleni védelmet a csoportszobáknak. Az épület 2013-ban került felújításra, de a tetőszerkezet cseréje akkor forráshiány miatt nem tudott megvalósulni. Az óvoda épülete a ’70-es évek végén épült, földszintes kialakítású téglaépület, melynek alapterülete 377 m2. Az épület tetőszerkezete lapostetős megoldással készült, fűtése gázközponti fűtés. Az óvoda épületén a födém és vízszigetelés, esővíz
elvezető rendszere elavult, korszerűtlen, emiatt a sok esőzés következtében az épület egyes helyiségei folyamatosan leáznak a beszivárgás által, így a falak időszakosan átnedvesednek, makacs penész jelent meg és a vakolat, festés elvált a faltól, folyamatosan lepereg, veszélyeztetve ezzel az óvodába járó gyermekek és ott dolgozók egészségét. Emiatt indokolttá vált az egész tetőszerkezet cseréje, valamint a lepergő festék miatt az óvoda helyiségeinek festése.

Barcs Város Önkormányzata a Széchenyi köz 348 hrsz. alatt található óvodaépület felújítását, átalakítását és bővítését tervezi. A tervezett munkák során az épület déli, az eredeti épülethez később épített egysége elbontásra kerül. A megmaradó épületrészben a meglévő pince feltöltésre kerül és a jelenleg túl magas padlószint lejjebb kerül. Az épület új, szigetelt padlószerkezetet kap és ehhez kapcsolódóan a megmaradó falak vízszigetelése is megtörténik. A régi épületrészben két csoportszoba és a kapcsolódó mosdó és öltöző kerül kialakításra. A megmaradó épülethez az északi oldalon csatlakozik az új épületszárny, amely részben kétszintesen kerül kialakításra. Az új rész földszintjén egy csoportszoba mosdóval és öltözővel, egy tornaszoba szertárral, konyha raktárral, új fogadó előtér és egy akadálymentes mosdó kerül kialakításra. Az előtérből lépcsőn megközelíthető emeleten kapnak helyet az irodák és a személyzeti öltözők, mosdók.