Egységes Rendeletek

2/2019.(II.15.) ÖRaz önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

7/2019.(V.24.) ÖR

a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2/2020.(II.14.) ÖR

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

10/2020.(VII.17.) ÖR

a Somogy Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2/2021.(II.12.) ÖR

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2021. évi költségvetéséről

3/2021.(V.28.) ÖR

a Somogy Megyei Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

1/2022.(II.14.) ÖR

a Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi költségvetéséről

3/2022.(V.26.) ÖR

a Somogy Megyei Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

7/2022. (XII. 7.) ÖR

a Somogy Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2023. (II. 14.) ÖR

a Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala 2023. évi költségvetéséről

5/2023. (II. 14.) ÖRa vármegyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól
6/2023. (II. 14.) ÖRSomogy vármegye jelképeiről és a jelképek használatáról
7/2023. (II. 14.) ÖRa kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
8/2023. (II. 14.) ÖRa közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről
9/2023. (II. 14.) ÖRa Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottakat megillető juttatásokról és támogatásokról
10/2023. (II. 14.) ÖRa Somogy Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról
11/2023. (II. 14.) ÖRSomogy Vármegye Területrendezési Tervéről
13/2023. (V. 25.) ÖRa Somogy Megyei Önkormányzat és Hivatala 2022. évi zárszámadásáról
1/2024. (II. 12.) ÖRa Somogy Vármegyei Önkormányzat és Hivatala  2024. évi költségvetéséről